Tasarım Faaliyetlerimiz

Günümüzde rekabet şartları her geçen gün ağırlaşmakla birlikte, teknolojinin sunduğu olanaklar hızla gelişmektedir. Böyle bir ortamda, elindeki teknoloji ile yetinen ve ürünlerini değişen pazar ihtiyaçlarına cevap verecek duruma getirmeyen bir firmanın, rakipleri ile rekabet etmesi imkânsızdır. Bu bilinçle ve 50 yılı aşan üretim tecrübesiyle ELSAN, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiği önem sayesinde ürün çeşitliliğini geliştirmiş, Türkiye’deki asenkron elektrik motoru üreticileri arasında, en geniş ürün çeşidine sahip firma haline gelmiştir.

En önemli hedefi, sürekli gelişmek olan ELSAN; tüm faaliyetlerinde daha iyiyi aramaya devam etmektedir. Tasarım Geliştirme Birimi’nde çalışan mühendis ve tasarımcılar, müşteri isteklerini ön planda tutarak; daha güçlü, daha dayanıklı, daha düşük maliyetli ve daha verimli asenkron elektrik motoru geliştirmek için çalışmaktadırlar.

Ayrıca ELSAN, yurt içi ve yurt dışında başarısını kanıtlamış uzmanlar ve dünya ölçeğinde üretim yapan firmalarla, bilgi ve teknoloji paylaşımını bir şirket politikası haline getirmiştir.